پخ عبارت است از خط موربی که سطح گوشه ای از زمین را که در نبش دو معبر قرار دارد به منظور ایجاد دید مناسب و ایمن سازی حذف نموده و آن را جزو فضای شهری قرار می دهد. پیش از این طول پخ به صورت یک دهم مجموع عرض دو معبر مجاور محاسبه می شد. ولی در طرح تفصیلی جدید رشت، ضوابط متفاوتی برای پخ دو گذر ارائه شده است. در ادامه می توانید این ضوابط را دریافت کنید.


ضوابط پخ در طرح تفصیلی جدید رشت

منبع : وبلاگ شخصی مهندس حامد ابراهیمی |ضوابط پخ در طرح تفصیلی جدید رشت
برچسب ها : ضوابط ,جدید ,تفصیلی ,تفصیلی جدید